Billboardy ? druk, oklejanie

Billboardy ? druk, oklejanie

Druk plakatów od 1 sztuki, wyklejanie tablic billboardowych.

Druk na papierze typu blueback oraz klejenie na tablicach reklamowych.